Skip to main content

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Artikel 7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 24 januari 2018, bepaalt:

"Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen publiceren de volgende personen een jaarverslag binnen zes maanden na het einde van ieder kalenderjaar :
(...)
Dat verslag bevat :
- een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn;
- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde openbare instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is. (...)"

Hieronder vindt u de in de gezamenlijke ordonnantie vereiste verslagen. De verslagen van vóór 2018 zijn opgesteld conform de ordonnantie van 12 januari 2006.
De originele lijst van de overheidsopdrachten via aanvaarde factuur is als Excelbestand beschikbaar bij de financiële directie van citydev.brussels.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2006):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2007):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2008):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2009):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2010):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2011):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2012):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2013):
- het overzicht van deIcône PDF bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2014):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2015):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2016):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2017):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 5.500 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2018):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDF overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2019):
- het overzicht van de Icône PDFbezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de Icône PDFreizen en de seminaries;
- de inventaris van de Icône PDFoverheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.

Jaarverslag van citydev.brussels (1 januari tot en met 31 december 2020):
- het overzicht van de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, terugbetalingen van kosten;
- de lijst van de reizen en de seminaries;
- de inventaris van de overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro.