Skip to main content

Vacatures

Vacatures

Ingenieur gespecialiseerd in speciale technieken (m/v/x) – voltijdse vervangingsovereenkomst

U staat het departementshoofd bij in de voorbereiding en opvolging van technische projecten (HVAC, elektriciteit, sanitair en energie) in de bedrijfsgebouwen van de algemene directie Economische Expansie, voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. U moet zich naargelang het geval kunnen profileren als globale langetermijnpartner of als iemand die ad-hocoplossingen aanreikt voor specifieke problemen.
U ondersteunt ook het departementshoofd Beheer-TIP (technische-interventiepool) bij het beheer van het vastgoedpatrimonium van citydev.brussels: u geeft advies, verleent expertise en reikt in het veld oplossingen aan.

Lees de vacature

Stageplaatsen

Zijn er geen stageplaatsen? Past de voorgestelde stageplaats niet bij uw profiel? Surf naar publicjobs