FR | NL
Te koop | Onze realisaties | Ter studie | Wie mag kopen? | Leningen | Uw inschrijving | Te huur

TE HUUR

Als een eigenaar de toelating krijgt om zijn citydev.brussels-woning te verhuren, dan moet de huurprijs afgestemd zijn op de huurprijzen van de sociale verhuurkantoren (SVK). De huurprijs wordt berekend en bepaald door de administratie.

De huurder moet voldoen aan de voorwaarden uit de referentiebesluiten. Opdat citydev.brussels kan nagaan of de verhuurvoorwaarden worden nageleefd, moet de huurder de nodige stukken bezorgen aan de verhuurder, die ze op zijn beurt aan citydev.brussels doorgeeft.

citydev.brussels komt op geen enkele manier tussen in de transactie en geeft slechts tijdelijk de betrokken informatie.

Geďnteresseerd in een woning? Gelieve dan uitsluitend contact op te nemen via:Momenteel zijn er geen woningen beschikbaar voor doorverkoop.


Verhuuraanvragen door eigenaars-bewoners

Op 16 juli 2014 legde de raad van bestuur van citydev.brussels de richtlijnen vast voor een jurisprudentie rond de goedkeuring of afwijzing van verhuuraanvragen ingediend door eigenaars-bewoners van een citydev.brussels-woning.

De raad van bestuur van citydev.brussels sluit zich aan bij de wil van de wetgever die er duidelijk voor gekozen heeft de overheidsinvestering te rechtvaardigen in functie van het aan de kopers toegekende voordeel. Zij genieten namelijk een voordelige aankoopprijs voor hun citydev.brussels-woning.

Eigenaars die hun citydev.brussels-woning verhuren, moeten wezenlijk bijdragen tot de missie van algemeen belang, door mee te werken aan een zo toegankelijk mogelijk woningaanbod voor de Brusselse bevolking.

Nieuwe verhuuraanvragen zal citydev.brussels als volgt behandelen:

Op 16 december 2016 heeft de raad van bestuur beslist dat de maximum toegestane verhuurprijs als volgt berekend moet worden:

Overeenkomstig de wet op de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats kan de initiële verhuurprijs jaarlijks geïndexeerd worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De eigenaar die zijn appartement verhuurt, moet citydev.brussels hiervan op de hoogte brengen, zodat zij de advertentie op haar website kan publiceren.

citydev.brussels moet kunnen nagaan of aan de verhuurvoorwaarden is voldaan. Daarom moet de eigenaar binnen de maand nadat de nieuwe bewoner zijn intrek heeft genomen in de woning een volledig verhuurdossier aan citydev.brussels bezorgen: hetzij de overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor, hetzij de geregistreerde huurovereenkomst met bijlagen, zoals bepaald in de regeringsbesluiten.

© citydev.brussels ® (S.D.R.B. - G.O.M.B.)
Gabrielle Petitstraat 6 · 1080 Brussel · België
+ 32 2 422 51 11 · info@citydev.brussels · Ombudsman · Gebruiksvoorwaarden · RSS
www.brucenter.brussels · www.irisphere.be