FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Wie zijn wij?

Personeelsbeheer
Bestuursorganen


Het personeel

Personeelsverloop

In 2016 werden drie contractuele ambtenaren aangeworven via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, twee contractuele ambtenaren via een startbaanovereenkomst en nog eens twee contractuele ambtenaren via een vervangingsovereenkomst. Vijf ambtenaren van niveau D werden vast benoemd. In 2016 gingen vier statutaire ambtenaren op pensioen, liep de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van een contractueel ambtenaar af, nam een statutair ambtenaar ontslag en werden drie ambtenaren ontslagen.

Eind 2016 telde citydev.brussels 122 personeelsleden. Daarvan wonen er 85 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de instelling werken 63 mannen en 59 vrouwen.

Vormingen

Lessen Nederlands
Van april tot en met december 2016 volgde een twintigtal medewerkers van citydev.brussels Nederlandse les in de lokalen van de instelling. Tijdens de vorming, die uit 20 sessies van telkens anderhalf uur bestond, konden de deelnemers hun praktische kennis van het Nederlands verbeteren. Om de lessen zo doeltreffend mogelijk te maken, werden de deelnemers in vier groepen ingedeeld op basis van hun kennisniveau.

Informaticalessen
De medewerkers van citydev.brussels die dat wensten, konden vorming volgen over Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Word en Outlook). De lessen, verspreid over tien sessies van een halve dag, werden gegeven in kleine groepen van maximum zeven deelnemers. De algemene kennis werd opgefrist en er werd dieper ingegaan op specifieke aspecten. De architecten en de stedenbouwkundigen konden ook een driedaagse Autocadvorming volgen.

Financiële analyse
De reporting stond centraal tijdens twee vormingsdagen voor de financiële en begrotingsmedewerkers. Aan het eerste, algemenere deel van de vorming konden medewerkers van verschillende departementen van citydev.brussels deelnemen. Het tweede, specifiekere deel was enkel voor de financiële dienst bestemd.

Mondelinge communicatie
Een tiental medewerkers van citydev.brussels moet regelmatig projecten voorstellen in het openbaar. Zij konden een vorming rond mondelinge communicatievaardigheden volgen. Ze leerden hoe ze een aantrekkelijke presentatie kunnen maken en voorstellen. Via rollenspelen en groepsdiscussies leerden de deelnemers hoe ze vlotter in het openbaar kunnen spreken.

Jaarlijkse preventiebijscholing
De 12 leden van het eerste-interventieteam van citydev.brussels namen deel aan een opfrissingscursus bij de brandweer. De tien eerstehulpverleners van de instelling kregen bijscholing in de lokalen van citydev.brussels zelf.

Telewerk
Sinds september 2016 telewerken een aantal medewerkers van citydev.brussels. Zij werken een à twee dagen per week thuis en kunnen zo hun werk flexibel organiseren.

Interne communicatie


Het interne-communicatieplan, dat het welzijn van de medewerkers van citydev.brussels moet bevorderen, biedt elk jaar een gevarieerd aanbod gemoedelijke evenementen (infosessies, culturele bezoeken, sportieve uitdagingen ...). Het belichaamt de fundamentele waarden van de instelling, zoals onderling contact en wederzijdse hulp onder collega’s, en helpt de serene sfeer in de instelling te versterken.

29 februari 2016
Sensibilisering rond duurzame ontwikkeling
15 medewerkers van citydev.brussels namen deel aan een informatiesessie van een collega die zijn woning op een duurzame manier gerenoveerd heeft. Hij belichtte alle stappen van de duurzame renovatie van zijn huis in Schaarbeek. De presentatie vond plaats in het kader van Batibouw, de grootste beurs in België rond bouwen, verbouwen en inrichting, waaraan citydev.brussels elk jaar deelneemt.

22 april 2016
Personeelsfeest
Drie dagen voor de officiële inhuldiging van het Greenbizz-project nodigde de directie van citydev.brussels het voltallige personeel uit om dit emblematische gebouw in avant-première te ontdekken op een gemoedelijke en feestelijke avond. Tijdens het evenement, dat in een ontspannen en goede sfeer verliep, konden de medewerkers van citydev.brussels in alle rust met elkaar praten en eten.

29 mei 2016
20 km door Brussel
In 2016 hebben opnieuw een aantal medewerkers van citydev.brussels deelgenomen aan de 20 km door Brussel. De lopers steunden een goed doel en koppelden zo het nuttige aan het aangename. Voor elke gelopen kilometer ging 1 euro naar Artsen zonder Grenzen. Langsheen het parcours werden onze sportievelingen door hun collega’s aangemoedigd.

31 mei 2016
Biodiversiteit op twee citydev.brussels-sites
Tijdens een broodjeslunch sneden twee medewerkers van citydev.brussels de kwestie biodiversiteit aan en in het bijzonder de laatste ontwikkelingen op de site Erasmus en Mercator van citydev.brussels. Na de uiteenzetting volgde een geleid bezoek aan het park van Thurn & Taxis.

10 juni 2016
Bezoek aan de sites van citydev.brussels
Een honderdtal medewerkers van citydev.brussels doorkruiste per bus het Brussels gewest langs de projecten die ontwikkeld werden door hun collega’s van de Economische Expansie, de Stadsvernieuwing en het departement Gemengde Projecten. Medewerkers van alle departementen konden de vruchten van hun werk delen met hun collega’s en de positieve impact op de ontwikkeling van ons gewest met eigen ogen aanschouwen.

15 juli 2016
Zomerfeest voor de sluiting
Voor de traditionele zomersluiting organiseerde citydev.brussels voor haar personeel een gemoedelijke en bourgondische lunch in het park van Thurn & Taxis. Elke medewerker bracht een gerecht of een dessert mee. Dit evenement was voor iedereen de gelegenheid om stoom af te laten na 6 drukke werkmaanden.

20 september 2016
MaestroMobile 2016
Twee teams met elk vier personeelsleden van citydev.brussels hebben deelgenomen aan MaestroMobile. Zij moesten 10 Brusselse bestemmingen bereiken door zoveel mogelijk verschillende vervoersmiddelen te gebruiken in een zo kort mogelijke tijd. De deelnemers kregen een roadbook dat hen lokaliseerde, begeleidde en hen
op het hele parcours een reeks uitdagingen in de vorm van vragen voorschotelde. Dit gewestelijke event sensibiliseerde de deelnemers nog meer voor zachte mobiliteit en alternatieve vervoerswijzen.

22 september 2016
Immorun 2016
Voor de 8ste editie van Immorun, de belangrijkste loopwedstrijd van de vastgoedsector in België, stuurde citydev.brussels zeven teams van drie lopers om de kleuren van de instelling te verdedigen.
De teams trainden wekelijks samen zodat de teamleden hun ritme op elkaar konden afstemmen en samen de finish bereikten. Een uitgelezen kans om de banden tussen collega’s te smeden. Voor de collega's die al regelmatig samenwerkten, heeft deze wedstrijd de teamgeest alleen maar versterkt.
Het evenement vond plaats in DROH!ME, de oude hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, en bracht niet minder dan 1.000 deelnemers op de been. De organisator stortte een deel van het inschrijvingsgeld door aan Local Solutions Development Group, een liefdadigheidsinstelling.

Oktober 2016
Think Pink-lintjes tegen kanker
In oktober 2016 namen verschillende medewerkers van citydev.brussels deel aan de Think Pink-campagne. Ze kochten een lintje ten voordele van de strijd tegen borstkanker. De lintjes willen iedereen die tegen deze ziekte strijdt of gestreden heeft, een hart onder de riem steken.
De opbrengst van de actie gaat integraal naar het Smart Fonds, dat innovatief wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker financiert.

9 november 2016
Stress-outcafé

Medewerkers van citydev.brussels namen deel aan een broodjeslunch waarin ze op humoristische en interactieve wijze een maatschappelijk thema, namelijk stress en burn-out, konden aankaarten.
Op dit evenement werden de verschillen tussen stress, burn-out en andere verwante pathologieën verduidelijkt. Er was ook tijd om ervaringen te delen en zo tot individuele oplossingen te komen.

26 november 2016
Sinterklaas bij citydev.brussels
Een vijftigtal personen, onder wie 21 kinderen, kwam samen in de lokalen van citydev.brussels om de heilige man te verwelkomen. In een vreugdevolle sfeer namen ouders en kinderen deel aan uiteenlopende animatie en aten ze samen een vieruurtje. Sinterklaas gaf alle aanwezige kinderen ook een cadeautje.

15 december 2016
Filmvertoning “Demain”
27 medewerkers van citydev.brussels kwamen naar de privévertoning van Demain. Die Franse documentaire uit 2015 belicht oplossingen voor de milieuproblematiek en de sociale uitdagingen van onze planeet aan de hand van initiatieven in tien verschillende landen. Vooraf stelden de collega’s van het ecodynamisch team kort het dossier voor dat ze bij Leefmilieu Brussel indienden voor de vernieuwing van het label Ecodynamische Onderneming.

Bestuursorganen


De raad van bestuur van citydev.brussels is samengesteld uit:

Vertegenwoordigers van de overheidssector
Dhr. Martin CASIER
Dhr. Marc COOLS
Dhr. Samuel DEROOVER
Dhr. Laurent GABELE
Dhr. Denis GRIMBERGHS, voorzitter
Dhr. Jan GYPERS
Dhr. Suat KURAOGLU
Dhr. Julien MEGANCK, afgevaardigd bestuurder
Mevr. Anne MERTENS
Dhr. Pierre-François PICQUET
Dhr. Dirk VAN DE PUTTE
Mevr. Bety WAKNINE


Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
Dhr. Antoine BERTRAND
Dhr. Christian CEUX
Dhr. Mathias CYS
Dhr. Jan DE BRABANTER, ondervoorzitter
Dhr. Laurent SCHILTZ
Dhr. Olivier WILLOCX


Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
Dhr. Manuel CASTRO
Dhr. Pierre DEMOL
Dhr. Jean-Pierre KNAEPENBERGH
Dhr. Philippe VAN MUYLDER
Dhr. Philippe VANDENABEELE
Dhr. Philippe VANSNICK, ondervoorzitter


Regeringscommissarissen
Dhr. Raf DEVOS
Dhr. Christophe MAGDALIJNS (tot 21 april 2016)
Dhr. Jean-François LECONTE (sinds 21 april 2016)


Inspecteur van Financiën
Dhr. Eric SMIT


Bedrijfsrevisor
Mevr. Marleen MANNEKENS


De raad van bestuur van citydev.brussels kwam in 2016 11 keer samen.

Financieel comité
Het financieel comité is samengesteld uit de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, drie bestuurders, de ambtenaren-generaal, de bedrijfsrevisor, de gemachtigde van de minister van Begroting en de regeringscommissarissen. In 2016 kwam het comité 4 keer samen om te beraadslagen over de ontwerpbegroting, de voorgestelde begrotingsaanpassingen en de thesaurietoestand.

Het financieel comité is samengesteld uit:
Vertegenwoordigers van de overheidssector
Dhr. Denis GRIMBERGHS
Dhr. Julien MEGANCK

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
Dhr. Olivier WILLOCX
Dhr. Laurent SCHILTZ

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
Dhr. Philippe VAN MUYLDER

Regeringscommissarissen
Dhr. Jean-François LECONTE (sinds 21 april 2016)
Dhr. Raf DEVOS

Inspecteur van Financiën
Dhr. Eric SMIT

Bedrijfsrevisor
Mevr. Marleen MANNEKENS

Algemene vergadering
De leden van de algemene vergadering waren uitgenodigd om elektronisch deel te nemen aan de buitengewone zitting van de algemene vergadering op 29 januari 2016. Aangezien er slechts drie agendapunten waren, was de aanwezigheid van de leden in de maatschappelijke zetel van citydev.brussels niet noodzakelijk.

De algemene vergadering hield haar jaarlijkse vergadering op 17 juni 2016.

Staf
Om de twee weken is er afwisselend een algemene en een beperkte stafvergadering. De zittingen van de beperkte staf worden bijgewoond door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, de administrateur-generaal en de directeurs-generaal. Op de zittingen van de algemene staf komen daar de directeurs en de departementshoofden bij. In 2016 vonden in totaal 20 stafvergaderingen plaats. Voor die vergaderingen leggen de verschillende algemene directies aan de administrateur-generaal de punten voor die ze willen bespreken. Daarnaast wordt bepaald welke punten op de agenda van de raad van bestuur komen.

De directieraad
Samenstelling van de directieraad

De directieraad is samengesteld uit onderstaande ambtenaren. In 2016 kwam de directieraad 9 keer samen. De directieraad behandelt alle materies die betrekking hebben op het personeel en het beheer van de maatschappelijke zetel.

Algemene Administratie
Dhr. Benjamin CADRANEL
Administrateur-generaal
Mevr. Clara QUARESMINI
Inspectrice-generaal


Algemene directie Algemene Diensten
Dhr. Gert VAN DER EEKEN
Directeur-generaal en adjunct-administrateur-generaal
Mevr. Nele VAEYENS
Directrice

Algemene directie Stadsvernieuwing
Dhr. Gert NYS
Directeur-generaal dd. (tot 29 april 2016)
Dhr. Nicolas JOSCHKO
Directeur-generaal (sinds 1 mei 2016)


Algemene directie Economische Expansie
Dhr. Philippe ANTOINE
Directeur-generaal

Studiereis naar Rotterdam
Van 30 september tot 1 oktober 2016 ging een delegatie van de raad van bestuur van citydev.brussels op studiereis naar Rotterdam. Tijdens die tweedaagse reis bezochten de deelnemers de Markthal, een gemengd project met een overdekte markt en woningen. Nadien volgde nog een bezoek aan de Van Nelle Fabriek, een voormalige thee-, koffie- en tabaksfabriek die werd omgebouwd tot trendy bedrijfsruimten, en aan de sites Kop van Zuid en Katendrecht, voormalige industrieterreinen die nu gemengd gebied zijn.

Raad van bestuur in Greenbizz
Op 29 april 2016 hield de raad van bestuur van citydev.brussels zitting in Greenbizz, de eerste openbare structuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die exclusief bestemd is voor bedrijven uit de duurzame economie. Tijdens het bezoek aan het gebouw konden de bestuurders kennismaken met de op de site actieve bedrijven.