FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Stedenbouwkundige lasten


(M-Square en Nautilus)
Stedenbouwkundige lasten

Een nieuw gewestelijk instrument om de openbare infrastructuur te verbeteren
Wat zijn stedenbouwkundige lasten? Kort gezegd zijn stedenbouwkundige lasten een tussenkomst van de privéprojectontwikkelaar in de investeringen die de overheid moet doen doordat hij een vastgoedproject van een bepaalde omvang bouwt. Sommige projecten maken het namelijk noodzakelijk om wegen, groene ruimten, openbare voorzieningen ... in te richten. De privéprojectontwikkelaar kan zijn stedenbouwkundige lasten inlossen door een som geld aan de overheid te betalen of door bouw-, renovatie- of verbouwingswerken uit te voeren.

200 woningen per jaar produceren, dat is een van de doelstellingen van citydev.brussels in het kader van haar beheersovereenkomst. Een heuse uitdaging, vooral omdat bouwgronden in het Brussels gewest almaar schaarser worden. Om haar productie van middelgrote woningen te kunnen opvoeren, ontwikkelt citydev.brussels diverse werkvormen om zich met de privésector te verenigen of om er een partnerschap mee aan te gaan. Het toepassen van stedenbouwkundige lasten is een van die werkvormen. Met dit soort initiatieven kan citydev.brussels het aantal vastgoedprojecten en haar financiële middelen verveelvoudigen om haar ambitieuze doelstelling te verwezenlijken.

Publiek-private samenwerking
citydev.brussels is de eerste Brusselse overheidsinstelling die de stedenbouwkundige lasten benut om geconventioneerde woningen te produceren. Deze vorm van samenwerking tussen de private en openbare sector om betaalbare middelgrote woningen te bouwen, krijgt gestalte in twee projecten: Nautilus in Anderlecht en M-Square in Sint-Jans-Molenbeek.
Hoe vertaalt die samenwerking zich in de praktijk? De projectontwikkelaars voldoen hun stedenbouwkundige lasten door geconventioneerde woningen te bouwen. citydev.brussels verkoopt die woningen aan haar doelpubliek. De geconventioneerde woningen die zo tot stand komen, worden verkocht volgens de citydev.brussels-voorwaarden aan de kandidaat-kopers uit het register van de instelling. Zo ondersteunt de Brusselse regering bovendien nieuwe, kwaliteitsvolle gemengde projecten.

M-Square
M-Square wordt opgetrokken in Sint-Jans-Molenbeek, op een stuk grond tussen de Mettewielaan en de Condorlaan. M-Square is een complex van zes appartementsgebouwen. Op termijn komen er ongeveer 250 appartementen en een woon-zorgcentrum. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de groene ruimten en aan de integratie van het project in de wijk.
In de eerste fase van het project, Square C genaamd, kan citydev.brussels via de stedenbouwkundige lasten 9 geconventioneerde woningen aanbieden.
Dit project wordt in partnerschap gerealiseerd door projectontwikkelaars Burco en Thomas & Piron Bâtiment. Zij beschikken over een opstalrecht op de grond, die eigendom is van Federal Real Estate.

Nautilus
Nautilus is een vastgoedcomplex met vier appartementsgebouwen op een perceel aan de Kanaaldijk in Anderlecht. Naast woningen komen er ook een voedingswarenhuis, een kleinhandelszaak en een crèche. Het geheel wordt gebouwd rond een grote ingerichte esplanade.
De projectontwerpers kozen resoluut voor een ambitieuze architecturale opzet. Zo willen ze in een wijk in volle opmars een emblematisch en esthetisch project verwezenlijken. Daarbij gaat aandacht naar gemengdheid, gezelligheid en levenskwaliteit voor de toekomstige bewoners.
Via de stedenbouwkundige lasten kan citydev.brussels in Nautilus 36 geconventioneerde woningen aanbieden.
Nautilus is een project van Eaglestone, ontworpen door architectenbureau AXENT Architects.