FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

De projectoproepen


(Nautica en M-Square)
De projectoproepen

In de met de gewestregering gesloten beheersovereenkomst heeft citydev.brussels zich ertoe verbonden om tegen 2018 maar liefst 1.000 woningen op de markt te brengen in het Brussels gewest. De reeks projectoproepen van citydev.brussels is een nuttig instrument om die doelstelling te bereiken.

Publiek-private samenwerking
Projectoproep, zegt u? Met een projectoproep zoekt citydev.brussels projectontwikkelaars die een woonproject realiseren en een deel van dat project samen met citydev.brussels willen ontwikkelen voor de productie van geconventioneerde woningen voor middeninkomens. De projectontwikkelaar ontwikkelt en financiert het project. citydev.brussels selecteert het project of de projecten op basis van een aantal criteria (stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, prijs en realisatieplanning) en verstrekt daarna subsidies voor de geconventioneerde woningen. Deze reeks projectoproepen van citydev.brussels betreft enerzijds projecten van 3.000 m² tot 9.000 m² en anderzijds projecten van 9.001 m² tot 17.000 m².

Kwaliteitscriteria
De door citydev.brussels bepaalde criteria voor de projectoproepen betreffen economische en stedenbouwkundige aspecten en ook de bewoonbaarheid van het project. Sociale gemengdheid, stedenbouwkundige en landschapscriteria en de functionaliteit van de gecreëerde ruimten zijn essentieel voor de instelling. Als stadsontwikkelingsactor hoopt citydev.brussels dat de privésector haar voorbeeld volgt, opdat elk nieuw project een positieve impact op de naburige wijken heeft en een toegevoegde waarde betekent.

M-Square
M-Square wordt opgetrokken in Sint-Jans-Molenbeek, op een stuk grond tussen de Mettewielaan en de Condorlaan. M-Square wordt een complex van zes appartementsgebouwen. Op termijn komen er ongeveer 250 appartementen en een woon-zorgcentrum. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de groene ruimten en aan de integratie van het project in de wijk.
Dankzij de projectoproep kan citydev.brussels in de tweede fase van dit project 45 geconventioneerde woningen aanbieden. Dit deel van het project wordt gerealiseerd door Burco en Cœur de Ville.

Nautica
Het Nautica-project omvat de bouw van 43 geconventioneerde appartementen en een handelsruimte. Het project telt 8 appartementen met een slaapkamer, 22 appartementen met twee slaapkamers en 13 appartementen met drie slaapkamers. Zo wordt in totaal iets meer dan 5.000 m² ontwikkeld. Daarbij komen nog 34 geconventioneerde parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor de handelsruimte. Binnenin het huizenblok zijn ook 54 fietsstaanplaatsen ingepland en ondergronds nog eens 40.
Dankzij de projectoproep kan citydev.brussels 43 geconventioneerde woningen aanbieden in dit project van S.F. & Partners.