FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Over ons


Project: Greenbizz
Architecten: architectesassoc
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels) werd opgericht in 1974. Als publiekrechtelijke instelling vervult ze verschillende opdrachten. Die opdrachten, die gedefinieerd worden in de beheersovereenkomst die citydev.brussels in oktober 2013 sloot met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, streven drie hoofddoelstellingen na:
• bewoners in het Brussels gewest houden en er nieuwe aantrekken door koopwoningen te bouwen;
• dynamiek brengen in de economische ontwikkeling van het gewest door ondernemingen onthaalinfrastructuur op maat te bieden;
• de nieuwe stedelijke uitdagingen aangaan (bevolkingsgroei, milieu, mobiliteit, tewerkstelling, economie, culturele ontplooiing, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw ...) door het bouwheerschap van gemengde projecten op zich te nemen.

Om die doelstellingen te bereiken, ontwikkelt citydev.brussels:

Geconventioneerde woningen

citydev.brussels produceert in partnerschap met de privésector comfortabele, betaalbare woningen. Zo worden de Brusselse gezinnen met een middeninkomen betrokken bij de herwaardering van bepaalde stadswijken. De multifunctionele, duurzame projecten bevatten kwaliteitsvolle openbare ruimten en voorzieningen opdat de bewoners er optimaal kunnen samenleven.

Oplossingen op maat voor ondernemingen

Om de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te steunen, onderzoekt en analyseert citydev.brussels al 40 jaar de specifieke behoeften van de verschillende Brusselse economische actoren: van ambachtsman en zko tot kmo en industriële onderneming. Dankzij haar expertise kan de instelling onthaalinfrastructuur en diensten voorstellen die het best bij hen passen: industrieparken, researchparken, kmo- en zko-parken, bedrijfsgebouwen, incubators, fablabs …

Gemengde projecten ten dienste van de wijken

citydev.brussels ontwikkelt complexe projecten waarbij geconventioneerde woningen, ruimten voor economische activiteiten, collectieve voorzieningen, handelsruimten, ateliers, scholen, horeca, culturele ruimtes, medische centra ... in één multifunctioneel huizenblok worden verenigd. Zo wil ze de stadsdynamiek creëren die de Brusselaars vandaag verwachten.