FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

NovaCityAnderlechtProject: NovaCity

NovaCity, verticale gemengdheid

De site NovaCity ligt in het zuiden van de gemeente Anderlecht. Het project beslaat een groot deel van het huizenblok gevormd door de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de Vogelenzangstraat. In het zuiden wordt de site begrensd door de spoorweg.

Op de site komt een project met verticale gemengdheid. Het stedenbouwkundige totaalprogramma plant een mix van functies: middelgrote woningen, studentenwoningen, ruimten voor productieactiviteiten, voorzieningen en handelszaken. Het project, dat voorbeeldig en innovatief wil zijn, wordt opgebouwd rond een nieuwe weg die de site doorkruist en een openbaar plein als stadsingang en aantrekkingspunt vanaf de Bergensesteenweg.

Het project is een unieke kans om een antwoord te bieden op de bevolkingsgroei in het gewest en tegelijk ruimte te creëren voor economische activiteiten die jobs opleveren.

Voor de site is in een eerste fase een ontwikkelingsschema opgesteld met een aantal stedenbouwkundige scenario's die de functies (woningen en kmo-ruimten) ruimtelijk, technisch en financieel in elkaar passen. Die stedenbouwkundige opties garanderen een kwaliteitsvol geheel dat in zijn geografische en sociaal-economische omgeving geïntegreerd is en tegelijk een nieuw ijkpunt in de wijk vormt.

Programma noordelijk deel
Aan de noordkant van de site komen voornamelijk woningen met winkels op het gelijkvloers aan de Bergensesteenweg. Dit deel is gestructureerd langs een nieuwe openbare weg in T-vorm. Die doorkruist de site en komt uit op een aan te leggen openbaar plein aan de Bergensesteenweg.
Voor dit noordelijke deel is een verkavelingsvergunning aangevraagd (voor 4 huizenblokken, de wegen en het openbaar plein). De kavels zullen worden ontwikkeld via een promotieopdracht van werken.

Programma zuidelijk deel
Aan de zuidkant van de site komt ook een project met verticale functionele gemengdheid: daar worden woningen opgetrokken bovenop ruimten voor economische activiteiten.

De bouw van de ruimten voor kmo's en nevenfuncties, en de aanleg van de bijhorende private manoeuvreerruimte worden gefinancierd in het kader van de EFRO-programmering 2014-2020. De economische activiteiten op de site willen het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van kmo's in de groeifilières verbeteren.

Het zuidelijke deel zal ontwikkeld worden in het kader van een promotieopdracht van werken. De kmo-ruimten krijgen een administratieve mezzanine met tweeledige functie. Enerzijds komt er met die mezzanine extra werkruimte vrij voor het bedrijf. Anderzijds doet ze dienst als carport voor de bestelwagens en schermt ze zo de activiteiten af van de bovengelegen woningen, zowel visueel als akoestisch. Bovendien fungeert het dak van de kmo-ruimten als tuintje voor de appartementen.

De appartementen boven de kmo-ruimten zijn geconventioneerde koopwoningen. Ze genieten gewestsubsidies in het kader van de stadsvernieuwingsopdracht van citydev.brussels.

Het project trekt zo volledig de kaart van duurzame ontwikkeling: de drie pijlers - de sociale, de economische en de milieudimensie - zijn in het project verwerkt. De woningen zijn passief en de kmo-ruimten voldoen aan de lage-energienorm.

In het kader van het project NovaCity zal ook een pilootproject worden opgezet dat wonen en werken letterlijk dichter bij elkaar wil brengen, en mensen zo de mogelijkheid wil bieden om op dezelfde site te wonen én te werken.