FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Markante gebeurtenissen

2016 was voor citydev.brussels een jaar boordevol activiteiten en nieuwigheden. Er werden projecten afgerond en andere opgestart, er werden nieuwe werkwijzen getest en goedgekeurd, en onze expertise werd over de landsgrenzen heen erkend.
Project: Ekla
Architecten: BURO II & Archi+I

Inhuldiging van Greenbizz

Op 26 april 2016 huldigde citydev.brussels Greenbizz in, de eerste ontwikkelingspool voor duurzame economie in Brussel. Binnen het grotere Tivoli GreenCity-project, op een boogscheut van Thurn & Taxis en het kanaal, biedt Greenbizz productieateliers en incubatieruimten aan innovatieve ondernemers met oog voor duurzame economie.

In de 17 productieateliers van 120 à 550 m² (in totaal 5.505 m²) kunnen bedrijven hun activiteiten ontwikkelen.

Daarnaast is er een incubator van 2.800 m², waar ondernemingen administratieve diensten, begeleiding en coaching voor de ontwikkeling van hun innoverend project vinden.

Tivoli GreenCity: eerstesteenlegging

Op 17 oktober 2016 startte citydev.brussels met de bouwwerken van het woongedeelte van Tivoli GreenCity. Deze nieuwe duurzame wijk, gelegen tussen de Molenbeeksestraat, de de Wautierstraat, de Tivolistraat, de Claessensstraat en de Lefèvrestraat, zal 400 woningen, nieuwe straten, twee crèches, winkels en een plein van 20 are omvatten.

citydev.brussels zal de 271 middelgrote woningen verkopen en de BHGM zal de 126 sociale woningen verwerven voor rekening van de Lakense Haard, die de woningen zal beheren. Alle gebouwen zijn passief en minstens 35 % van de woningen voldoet aan de nulenergiecriteria.

Tivoli GreenCity wordt een voorbeeldwijk op het vlak van duurzame ontwikkeling, sociale en functionele gemengdheid en integratie in een dichte, gemengde stadsomgeving.

CityGate krijgt vorm

CityGate, een van de speerpuntprojecten van citydev.brussels, boekte in 2016 heel wat vooruitgang. Voor CityGate I werden een verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige vergunning uitgereikt. Bovendien werd een oproep gelanceerd voor de indiening van kandidaturen voor de bouw van 4.400 m2 woningen en een medisch centrum.

citydev.brussels heeft ook de oude Leonidas-site aangekocht om er 12.000 m² woongelegenheid, 500 m² voorzieningen en 2.500 m² groene ruimte te ontwikkelen. Die groene ruimte zal in samenwerking met Leefmilieu Brussel worden aangelegd om de voetgangersverbindingen in de Kuregemwijk te versterken.

Het omvangrijke project, dat een echte toegangspoort vormt tot de stad, zal een nieuwe dynamiek brengen in deze wijk vlak bij het Zuidstation en het kanaal.

Inhuldiging van Dubrucq

Op 7 juni 2016 huldigde citydev.brussels het project Dubrucq in met 13 passieve nieuwbouwwoningen in Sint-Jans-Molenbeek. Dit project, dat van a tot z geregisseerd werd door de medewerkers van citydev.brussels, bijgestaan door een architect, bewijst dat citydev.brussels wil meewerken aan de stadsherwaardering in de kanaalzone.

De vormgeving van het gebouw is uitermate geslaagd. De voorgevel is bekleed met rood cederhout waarin speelse volumes verwerkt zijn. De claustra's op de voor- en achtergevel zorgen voor privacy en laten tegelijkertijd licht binnen.

Dit project, gelegen op wandelafstand van Thurn & Taxis, luidt de metamorfose van deze buurt in.

Inhuldiging COOP

COOP, de nieuwe economische en culturele pool langs het kanaal, werd op 3 oktober 2016 ingehuldigd. De site van 4.000 m² in Anderlecht is gewijd aan werk en opleiding. Er zijn bedrijfsruimten, een scheepsinnovatiewerf en een ontdekkingscentrum.

Het gebouw, dat vroeger maalderij Moulart herbergde, werd volledig omgebouwd in het kader van het project Zuidhaven. Dat project is het resultaat van een partnerschap tussen publieke en private actoren: citydev.brussels, Abattoir, de Haven van Brussel en de gemeente Anderlecht.

Net als andere projecten van citydev.brussels, zoals Materiaal of Tivoli GreenCity, is COOP een schakel in de heropleving van dit deel van het kanaal.

Oprichting van een fablab in Greenbizz

In juni 2016 kende citydev.brussels GIAL de beheersopdracht toe voor CityFab One, het nieuwe fablab dat in de Greenbizz-incubator komt. Informaticaspecialist GIAL zal er onder meer de activiteiten van het fablab ontwikkelen en beheren. Er zal een module van 480 m² ingericht worden om het fablab te huisvesten.

Dit project vormt de eerste stap in de opdracht die de minister van Onderzoek aan citydev.brussels toevertrouwde, met name om in drie jaar minstens drie fablabs te ontwikkelen in het Brussels gewest.

De nieuwe infrastructuur zal in het voorjaar van 2017 worden ingehuldigd en moet Greenbizz sterken in zijn rol van duurzame innovatiepool in Brussel.

Architecturale voorbeeldigheid

Qua architecturale voorbeeldigheid is citydev.brussels volledig in lijn met de ambities van het Brussels gewest. De instelling besliste om emblematische projecten te realiseren via twee afzonderlijke opdrachten voor de aanwijzing van de architect en de aannemer.

Eerst wordt de architect aangeduid via een dienstenopdracht voor het ontwerp van het project. Vervolgens wordt de aannemer of de promotor gekozen via een opdracht van werken of een promotieopdracht van werken. Zo garandeert citydev.brussels de architecturale kwaliteit van het project en kan ze de kosten voor het ontwerp beheersen.

De projecten BAT en CityGate II zijn de eerste voorbeelden van deze nieuwe aanpak, die samen met de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgezet werd.

Nieuwe werkmethodes

citydev.brussels ontwikkelt voortdurend nieuwe werkmethodes om meer middelgrote woningen te kunnen produceren. De toepassing van stedenbouwkundige lasten en de projectoproep zijn in 2016 doeltreffend gebleken. Daarvan getuigen de projecten M-Square, Nautilus en Nautica.

Via de stedenbouwkundige lasten kan citydev.brussels 9 appartementen in M-Square en 36 appartementen in Nautilus verkopen. Dankzij de projectoproep komen er 45 geconventioneerde woningen in M-Square en 43 geconventioneerde appartementen in Nautica.

Deze twee formules bekoren de vastgoedsector nu al: sinds ze toegepast worden, krijgt citydev.brussels regelmatig nieuwe opportuniteiten aangeboden.

Nieuwe bedrijfsvestigingen

De enorme vraag naar een vestiging op de sites van citydev.brussels neemt niet af. In 2016 werden 198 aanvragen ingediend. 32 ondernemingen, die aan de criteria van citydev.brussels voldoen, vestigden zich op de sites van de instelling, goed voor liefst 1.213 banen.

Tal van bedrijven hebben een bouwproject voorgesteld op een grond van citydev.brussels. De oppervlakte van die gronden is in totaal 61.977 m². De nieuwe huurovereenkomsten voor gebouwen van citydev.brussels hebben dan weer betrekking op een totale oppervlakte van 26.448 m².

De sectoren die de grootste oppervlakte vragen, zijn de dienstensector, de bouwsector, de audiovisuele sector en de voedingssector.

Samenwerking met de DBDMH

citydev.brussels en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) sloten een samenwerkingsovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van sites waar de brandweer oefeningen kan houden en haar materiaal kan testen.

Nieuwe verwervingen

In 2016 heeft citydev.brussels een aantal noemenswaardige sites gekocht om er haar projecten te ontwikkelen.

De Leonidas-site van 10.000 m² is een strategische aankoop voor het project CityGate III, dat deel uitmaakt van het CityGate-programma. De site is een bijkomende schakel in de creatie van een duurzame wijk in Anderlecht.

Met de aankoop van de Takeda-site in Sint-Jans-Molenbeek kan citydev.brussels nog een gemengd project realiseren. Op de site van 20.000 m² komen productieactiviteiten en een nieuw schoolgebouw.

In het kader van haar herkavelingsbeleid heeft citydev.brussels ook de Vanderperren-site aan haar patrimonium toegevoegd. De grond van 10.000 m² in Ganshoren ligt aan de ingang van de Vallei van de Molenbeek-site, waarvan de instelling al eigenaar is. Het bedrijf dat op de Vanderperren-site mechanische stukken produceert, zal er zijn activiteiten kunnen voortzetten.

citydev.brussels is voortaan de enige eigenaar van het Bicommunautair huis. In 2016 heeft de instelling immers de laatste delen verworven van dit gebouw, dat vzw’s uit de sociale sector herbergt. De laatste verworven kantoren van iets meer dan 1.000 m² zijn intussen al voor meer dan 75 % bezet.

Guangzhou International Award for Urban Innovation

De projecten van citydev.brussels zijn nu ook in China vermaard. Greenbizz zorgde er mee voor dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich tot de finalisten van de Guangzhou International Award for Urban Innovation mocht rekenen.

De award, die wordt uitgereikt in de Chinese stad Guangzhou tijdens de internationale conferentie over stadsinnovatie, beloont steden en regio’s die innovatieve stadsprojecten om hun inwoners meer welvaart en levenskwaliteit te bieden.

De finaleplaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een ware internationale erkenning voor zijn stadsontwikkelingsbeleid en de talrijke innovatieve acties in de kanaalzone.

Overzicht van het kantorenpark nr. 36

Al zeven jaar publiceren de directie Studies en Planning (BSO) en de dienst Inventimmo van citydev.brussels het resultaat van hun gezamenlijke studie van hun respectieve gegevens. Elk nummer van het Overzicht van het kantorenpark geeft een algemene evaluatie van het kantorenpark in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2012 bestudeert het Overzicht in elke editie specifiek een andere Brusselse wijk. Nummer 36 belicht de Noordwijk.

Inventimmo is gespecialiseerd in Brussels bedrijfsvastgoed. Op de website van de dienst vinden bedrijven via een zoekfunctie een volledig overzicht van het bedrijfsvastgoed dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koop of te huur staat: kantoren, ateliers, opslagplaatsen, handelsruimten en bedrijfsgronden. Ook specifieke analyses van het kantorenpark en industrieel vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (leegstandspercentage, geografische ligging van het aanbod, evolutie van de markt, gebruikers ...) kunnen er geraadpleegd worden.