FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Indicatoren


Project: Tivoli GreenCity / Greenbizz
Architecten: architectesassoc

Gemengde projecten - Middelen bestemd voor gemengde operaties

citydev.brussels ontwikkelt 18 projecten die verschillende functies samenbrengen.

In 2016 besteedde citydev.brussels 47,66 % van haar middelen aan gemengde projecten, ten opzichte van 28,22 % in 2015.

Die substantiële stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de vastlegging van het project CityCampus voor de Economische Expansie en de verwerving van de site Leonidas door de Stadsvernieuwing.

Een reflectie op de parameters die voor deze indicator in aanmerking moeten worden genomen, leidde bovendien tot nieuwe parameters die de invloed van citydev.brussels in de projecten becijferen. In oktober 2016 werden twee nieuwe modaliteiten voorgelegd aan het opvolgingscomité van de beheersovereenkomst. Het opvolgingscomité keurde een corrigerende factor goed zodat er rekening mee kan worden gehouden dat economische activiteiten zich grotendeels op het gelijkvloers bevinden en dus maar een beperkt percentage van de volledige oppervlakte van een gemengd project uitmaken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een andere corrigerende factor, die in 2017 zou worden toegepast.

Economische Expansie - Uitvoeringsgraad van de investeringsbegroting

De uitvoeringsgraad van de investeringsbegroting (vastleggingen) voor de Economische Expansie is de verhouding tussen de tijdens het jaar gerealiseerde investeringen en de initiële investeringsbegroting. In 2016 is dit cijfer gestegen tot 207 %. Dat is het resultaat van nieuwe vastleggingen die niet voorzien waren in de initiële begroting 2016 (die in juli 2015 werd opgemaakt), meer bepaald de verwerving van Takeda, het nieuwe dak voor GIG II en de werken voor het project CityCampus.

Stadsvernieuwing - Productie van nul-koolstofemissiewoningen

In 2016 werd gestart met de bouw van 120 nul-koolstofemissiewoningen, allemaal in het project Tivoli GreenCity. Ze vertegenwoordigen maar liefst 30 % van de in totaal 400 woningen van dit project.

Economische Expansie

Indicator 2015 2016
Patrimonium in beheer 192 ha 196 ha
Bezettingsgraad - gronden 95,72 % 94,77 %
Bezettingsgraad - gebouwen 85 % 88 %
Tewerkstellingsdichtheid 118 banen/ha 123 banen/ha
Aantal banen op de sites 22.755 banen 24.091 banen
Aantal gevestigde ondernemingen 357 ondernemingen 412 ondernemingen
Te commercialiseren oppervlakte (in m²) 17.084 m² 11.089 m²
Uitvoeringsgraad van de investeringsbegroting 72,5 % 207 %


Stadsvernieuwing

Indicator 2015 2016
Verwerving van gronden 26.325 m² 12.432 m²
Totaalaantal geprogrammeerde woningen
- stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd in 2016:
- stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd sinds 2013:
46 429
Uitvoeringsgraad van de initiële investeringsbegroting (vastleggingen) 100 % 100 %
Productie van nul-koolstofemissiewoningen 0 120
Algemene tevredenheidsgraad / 90 %


Gemengde projecten + governance

Indicator 2015 2016
ESR-ratio 62,96 % 68,27 %
Middelen bestemd voor gemengde operaties 28,22 % 47,66 %