FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016
 1. citydev.brussels activiteitenverslag 2016

  Een nieuwe generatie gemengde projecten ontluikt!

  Project: CityGate I, KUBORN
  Architecten: BURO II & Archi+I
 2. M-Square


  Sint-Jans-Molenbeek
  Toepassing van stedenbouwkundige lasten Dankzij de stedenbouwkundige lasten komen er steeds vaker geconventioneerde woningen voor middeninkomens in privéprojecten. Het project M-Square is hier een mooi voorbeeld van.
  M-Square wordt opgetrokken in Sint-Jans-Molenbeek, op een stuk grond tussen de Mettewielaan en de Condorlaan. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau DDS & Partners. M-Square is een complex van zes sobere en elegante appartementsgebouwen in een verzorgd en aangelegd park. Op termijn komen er ongeveer 250 appartementen met een totale oppervlakte van 32.000 m², een woon-zorgcentrum en een crèche.
  In de eerste fase van het project, Square C, kan citydev.brussels via het mechanisme van stedenbouwkundige lasten 9 geconventioneerde woningen aanbieden. Square C omvat in totaal 63 woningen (van studio’s tot appartementen met 3 slaapkamers) met grote terrassen en tuinen. Het ligt op een steenworp van het Scheutbospark. Dit luik van het project wordt in partnerschap gerealiseerd door projectontwikkelaars Burco en Thomas & Piron Bâtiment.
  In haar ondernemingsplan stelt citydev.brussels zich tot doel performante beheersinstrumenten te ontwikkelen. De stedenbouwkundige lasten zijn een van de nieuwe instrumenten die de instelling helpen om meer geconventioneerde woningen op de markt te brengen.
  Project: M-Square
  Architecten: DDS & Partners Architects
 3. Kmo-park Magellan


  Neder-Over-Heembeek
  Voorlopige oplevering van de werken Om haar aanbod van kmo-ateliers voort uit te breiden, ging citydev.brussels van start met de gefaseerde transformatie van de site Magellan (vroeger Tweebeek) in Neder-Over-Heembeek.
  De werken van de eerste projectfase werden voorlopig opgeleverd op 25 maart 2016. Die eerste fase bestond in de afbraak van twee gebouwen van respectievelijk 365 m² en 465 m², om plaats te maken voor twee gebouwen met een totale oppervlakte van 5.000 m². Zo worden er nu reeds negen ateliers van 400 à 800 m² te koop aangeboden.
  De transformatie van de site wordt in een tweede fase, die in 2017 wordt onderzocht, voortgezet.
  Project: Parc PME Magellan
  Architecten: DDS & Partners
 4. Lavoisier


  Sint-Jans-Molenbeek
  Organisatie van een dienstenopdracht voor BAT De architectuuropdracht die citydev.brussels organiseerde, is de eerste fase van de transformatie van de voormalige tabaksfabriek van British American Tobacco (BAT) op de site Lavoisier in Sint-Jans-Molenbeek. Gezien de complexiteit van het project en om de architecturale kwaliteit van het gebouw te bewaren, zal de instelling eerst een multidisciplinair team aanstellen om te beoordelen hoe de transformatie moet worden aangepakt. Dit team zal bestaan uit een architect, een stabiliteitsingenieur, een ingenieur speciale technieken, een EPB-adviseur, een veiligheids- en gezondheidscoördinator en een landschapsarchitect. In een tweede fase zal de instelling een opdracht van werken of promotieopdracht van werken organiseren die enerzijds de renovatie van het gebouw en anderzijds de constructie van een nieuw gebouw beoogt.

  Met de transformatie van het bestaande gebouw kunnen ongeveer 50 woningen worden gecreëerd. Gezien de grootte van de site komt er ook een nieuw gebouw op de hoek van de Van Kalckstraat en de De Koninckstraat. Dit gebouw zal plaats bieden aan nog eens 50 woningen. Dat brengt het totaal op 100 kwaliteitsvolle geconventioneerde woningen. Het BAT-project, dat kadert in het sociale woonbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft als doelstelling een divers aanbod en sociale gemengdheid in deze wijk te creëren.

  De realisatie van dit project kadert in de pilootprojecten die gepland zijn in de beheersovereenkomst tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en citydev.brussels. In dit geval bestaat het pilootproject erin leegstaande kantoorgebouwen te verwerven om ze te verbouwen tot woningen.
  Project: Lavoisier
  Architecten: Assar Architects
 5. Tivoli GreenCity


  Laken
  Uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning Op 30 maart 2016 kreeg citydev.brussels een stedenbouwkundige vergunning voor het woongedeelte van Tivoli GreenCity, een van haar speerpuntprojecten. De site van 4,5 hectare wordt begrensd door de Dieudonné Lefèvrestraat, de Tivolistraat, de Molenbeeksestraat en de Claessensstraat in Laken.
  De nieuwe duurzame wijk zal maar liefst 271 citydev.brussels-woningen, 126 sociale woningen, twee crèches voor elk 64 kinderen, winkels, een pedagogische serre, een park, wegen en een stadsverwarmingssysteem omvatten. Zeventig procent van de woningen zal aan de passiefnorm beantwoorden. De overige dertig procent worden nulenergiewoningen.
  Naar aanleiding van de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning werd op 17 oktober 2016 de eerste steen gelegd.
  Project: Tivoli GreenCity
  Architecten: ADRIANA* *Vereniging bestaande uit vier architectenbureaus (CEREAU bvba, ATELIER 55 bvba, ATLANTE bvba, YY ARCHITECTURE bvba) en een landschapsarchitect (EOLE bvba)
 6. Vandermaelen


  Sint-Jans-Molenbeek
  Start van de werken Vandermaelen is het sluitstuk van een reeks bouwwerken die citydev.brussels realiseerde langs het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek. Het project kadert in het duurzame wijkcontract Cinema - Belle-Vue en maakt deel uit van de projecten die er - na de komst van de metro in de wijk - het stedelijke weefsel herstellen. Dit nieuwe wooncomplex zal 31 woningen (21 passieve en 10 nulenergiewoningen), een handelsruimte en 23 parkeerplaatsen tellen. De woningen zijn ontworpen en uitgerust voor personen met beperkte mobiliteit.

  Bovendien moedigt het project met z'n gemakkelijk bereikbare fietsstaanplaatsen de bewoners aan om te gaan fietsen. Dankzij het waterbeheer kan het water gerecycleerd worden voor collectief gebruik: tuinen sproeien, onderhoud van de gemeenschappelijke delen ...

  De gemeenschappelijke tuin binnenin het huizenblok is een open ruimte die een ontmoetings- en speelruimte moet worden. De platte daken worden allemaal benut: op het ene komt een extensief groendak met fotovoltaïsche panelen en op het andere een tuin en een collectieve moestuin.

  De werken zouden in 2018 rond moeten zijn.
  Project: Vandermaelen
  Architecten: Association Atlante-Eole
 7. Tivoli GreenCity


  Laken
  Inhuldiging van Greenbizz Op 26 april 2016 huldigde citydev.brussels Greenbizz in, dat zich bevindt in een gloednieuw passief gebouw met innovatieve, gemoedelijke architectuur en bovendien voorbeeldig is op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Fadila Laanan, Brussels staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, Didier Gosuin, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, en Céline Fremault, Brussels minister van Leefmilieu.

  Greenbizz is de eerste ontwikkelingspool voor duurzame economie in Brussel. In het gebouw kunnen ondernemingen uit de duurzame economie terecht voor werkruimten en diensten op maat. Het gebouw telt 5.505 m² productieruimten (17 ateliers) en een incubator van 2.800 m².

  Bijzonder aan de productieateliers van 120 à 550 m² is dat ze moduleerbaar zijn. Die flexibiliteit laat de jonge, in Greenbizz gevestigde ondernemingen toe om hun werkruimte te vergroten naarmate ze groeien.

  In de incubator vinden ondernemingen administratieve diensten, begeleiding en coaching voor de ontwikkeling van hun innovatief project. De kantoren zijn allemaal uitgerust met eigentijds, ergonomisch meubilair en internet- en telefoonaansluiting. De ondernemingen kunnen er dus meteen aan de slag. Daarnaast staan er ook administratieve diensten, zoals een telefooncentrale en een onthaal, ter beschikking.

  Bovendien kan de enorme polyvalente hal van Greenbizz dienstdoen als gezellige, lichtrijke netwerkruimte maar net zo goed als conferentieruimte voor zo'n 200 genodigden. Op de verdieping zijn er vergaderzalen die uitkijken op een wijk in volle opmars.

  Greenbizz is een initiatief van citydev.brussels, die hiervoor 16.829.773,16 euro Europese subsidies kreeg van het EFRO. Bij de werking van Greenbizz zijn verschillende openbare en private actoren betrokken. Greenbizz is namelijk gegroeid uit een samenwerking tussen citydev.brussels, impulse.brussels, Leefmilieu Brussel, innoviris.brussels en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).
  Project: Tivoli GreenCity / Greenbizz
  Architecten: architectesassoc.
 8. Net Brussel


  Brussel
  Verwerving van een site van Net Brussel Op 29 april 2016 besliste citydev.brussels om de site van Net Brussel in de Paleizenstraat in Brussel te kopen. Het gebouw op een perceel van 1.977 m² ligt langs het tracé van de Zenne, waarop momenteel een gewestelijk park wordt aangelegd.

  De verwerving kadert in de herverkavelings- en transformatieoperaties in de Masuiwijk waartoe citydev.brusssels, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, de gemeente Schaarbeek en de Haven van Brussel het initiatief namen. De doelstelling is om de Masuiwijk te transformeren tot een duurzame wijk waarin verschillende stadsfuncties, met name woongelegenheid, economische activiteiten, handelszaken, voorzieningen en openbare ruimte, harmonieus samenleven. citydev.brussels heeft ook belangstelling om andere sites in de wijk te verwerven.

  Voor Net Brussel is de operatie het logische vervolg van zijn groeperingsproject. Net Brussel wil namelijk drie van zijn exploitatiesites verhuizen naar een andere site van citydev.brussels, ATU. Dankzij deze groepering kan Net Brussel de structuur van zijn diensten vereenvoudigen en tegelijk het gebruik van gebouwen, voertuigen en omkadering optimaliseren.

  Met de aankoop van de site van Net Brussel kan citydev.brussels de openbare grondbeheersing in de betrokken wijk nog vergroten en een stuwende rol spelen in de herverkaveling van de Masuiwijk tot een duurzame wijk.
 9. Bicommunautair huis


  Brussel
  Verwerving van de rest van de gebouwen Op 29 april 2016 kocht citydev.brussels de overige kantoren van het Bicommunautair huis in de Koningsstraat. Ze zet zo haar herkavelingsbeleid voort. De instelling wordt aldus de enige eigenaar van dit gebouw dat bestemd is voor vzw’s uit de sociale sector. De laatste aangekochte kantoren beslaan zo’n 1.000 m² en zijn al voor meer dan 75 % bezet.
  Ter herinnering, de ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) hebben citydev.brussels belast met de verwerving van een vastgoedcomplex om vzw’s uit de sociale sector te huisvesten. In 2014 werd het complex van 2.600 m² daartoe volledig gerenoveerd en sloten citydev.brussels en de GGC een huurovereenkomst van 33 jaar af.
 10. Ekla


  Sint-Jans-Molenbeek
  Gunning van de opdracht In mei 2016 gunde citydev.brussels de promotieopdracht van werken voor het ontwerp en de realisatie van het project Ekla aan DMI Vastgoed. De promotor zal 36 geconventioneerde koopwoningen, met een totaaloppervlakte van 4.550 m², en een crèche van zo'n 600 m² optrekken.

  Het hele Ekla-project, waartoe Re-Vive het initiatief nam, werd ontworpen in samenwerking met architectenbureau BURO II & ARCHI+I. Naast de geconventioneerde woningen en de crèche komen er een hotel, winkels, kantoren voor creatieve ondernemingen, een basisschool voor 200 leerlingen, studentenwoningen en een toren met vrije woningen. Deze nieuwe miniwijk zal ongeveer 22.000 m² vloeroppervlakte tellen.

  De oriëntering van de gebouwen werd zo uitgekiend dat de bezonning in de woningen optimaal is. De bereikbaarheid is net zo doordacht. Het Ekla-project ligt op een steenworp van het Weststation en een metrohalte, en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

  Dit project is kenmerkend voor de opdrachten van citydev.brussels. Het staat synoniem met gemengdheid op verschillende niveaus, stadsvernieuwing, ontwikkeling van voorzieningen en publiek-private samenwerking. Dit soort project is cruciaal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: eens te meer wordt een stadskanker opgewaardeerd en zullen gezinnen en ondernemingen er een thuis vinden.

  Het project Ekla kadert in de opwaardering van het huizenblok ten oosten van het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek tussen de Alphonse Vandepeereboomstraat, de Edmond Bonehillstraat, de Pierre Van Humbeekstraat en de Ninoofsesteenweg. Tot in de jaren 70 produceerde brouwerij Vandenheuvel op de site verschillende Brusselse bieren, waaronder Ekla, waarnaar het project vernoemd is. Toen de brouwerij de deuren sloot, werden de meeste gebouwen gesloopt. De site ligt er al decennialang verlaten bij. Dankzij het project Ekla wacht deze site een nieuw leven.
  Project: Ekla
  Architecten: BURO II & Archi+I
 11. Newton


  Anderlecht
  Selectie van de kandidaten (zko-park) In mei 2016 begon citydev.brussels met de selectie van de kandidaten voor de ontwikkeling van een park voor zeer kleine ondernemingen (zko’s) op de site Newton. De grond waarop het project komt, beslaat 5.786 m² en wordt begrensd door de Henri-Joseph Genessestraat, de Eiland Sint-Helenastraat, de Paapsemstraat en de Paapsemlaan in Anderlecht.

  Het toekomstige zko-park zal bestaan uit 16 autonome, moduleerbare ateliers van 125 à 175 m². De ateliers zullen voldoen aan de lage-energienorm en worden gebouwd met innovatieve, duurzame materialen met een lage milieu-impact.

  De ateliers worden casco geleverd. Zo kunnen de gebruikers ze zelf inrichten volgens hun behoeften qua afwerking en technieken. Een van de grootste troeven van de ateliers is hun moduleerbaarheid. Ze kunnen niet enkel worden aangepast aan de activiteiten van de gebruiker, maar ook worden samengevoegd of gescheiden naargelang van de behoeften en de evolutie van de onderneming.

  Voor dit project koos citydev.brussels voor een design & build-opdracht. Daarbij wordt een groep aangewezen die instaat voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de werken. Die groep bestaat uit een projectontwerper, die het ontwerp inzake architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek en veiligheid voor zijn rekening neemt, en een aannemer, die de werken uitvoert.

  Met dit zko-park speelt citydev.brussels in op de enorme vraag van kleinere ondernemingen uit de ambachtensector. Heel wat zko’s hebben het immers moeilijk om voor hun activiteiten een nieuwe locatie in Brussel te vinden wegens de geluids-, geur- en verkeershinder die ze veroorzaken. De goederen en diensten die ze produceren en de jobs die ze opleveren, pleiten nochtans voor het behoud van dergelijke ondernemingen in de stad. De site Newton is in dat opzicht ideaal gelegen: buiten woongebied en vlak bij de grote verkeersassen. Bovendien huisvest de site al een in 2014 door citydev.brussels ingehuldigd kmo-park, dat snel volzet was. In de onmiddellijke omgeving zijn er ook heel wat bedrijven gevestigd, onder meer op de Industrielaan. De ondernemingen die hun intrek nemen in het zko-park, zullen dus heel wat synergieën kunnen uitbouwen met de bestaande activiteiten.
 12. CityGate I


  Anderlecht
  Oproep van kandidaturen Op 22 juni 2016 organiseerde citydev.brussels een oproep van kandidaturen voor de constructie van een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum van ongeveer 1.500 m² en van ongeveer 27 geconventioneerde woningen in het huizenblok Grondels van CityGate I.
  Het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum zou zowel een medisch centrum als een ONE-kantoor moeten omvatten. Het medische aspect van het project werd voorgesteld door Dokters van de Wereld, en wordt actief bijgestaan door de vzw Projet LAMA, de Fédération des Services Sociaux, de Fédération des Maisons Médicales en de Fédération Laïque des Centres de Planning Familial. De oprichting van dit geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum wil onder meer de gezondheidszorg in de Brussele probleemwijken verbeteren.
  Ter herinnering, CityGate I maakt deel uit van het ambitieuze, door citydev.brussels ontwikkelde CityGate-project.
  Project: CityGate I
  Architecten: BURO II & Archi+I
 13. Tivoli GreenCity

  Laken

  Gunning van de beheersopdracht voor het fablab
  Op 28 juni 2016 gunde citydev.brusssels de beheersopdracht voor CityFab One aan GIAL, het informaticacentrum van de Stad Brussel. Dit nieuwe fablab komt in de Greenbizz-incubator en zou in het voorjaar van 2017 worden ingehuldigd. GIAL zal onder meer instaan voor de ontwikkeling van de activiteiten van het fablab en het beheer ervan. Voor het fablab wordt een module van 480 m² ingericht.

  Dit project is de eerste fase van de gedelegeerde opdracht die de staatssecretaris van Wetenschappelijk Onderzoek aan citydev.brussels toevertrouwde, met name om in drie jaar tijd een netwerk van minstens drie fablabs te ontwikkelen in het Brussels gewest. Bovendien geven de in het kader van deze gedelegeerde opdracht ontwikkelde fablabs mee uitvoering aan het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE).

  Greenbizz is een atypische infrastructuur met ± 8.000 m² ruimte voor bedrijven uit de duurzame economie. In de ateliers en de incubator kunnen vernieuwende projecten zich ontplooien in een stimulerende, milieuvriendelijke omgeving. Zo bevordert Greenbizz kruisbestuiving, werken in een community en de opmars van de makers van morgen. Er wordt een verenigende visie van het ondernemerschap van de toekomst voorgesteld.
  Project: Greenbizz
  Architecten: architectesassoc.
 14. NovaCity


  Anderlecht
  Organisatie van de promotieopdracht In 2016 organiseerde citydev.brussels een grote promotieopdracht voor het zuidelijke deel van project NovaCity. De opdracht omvat de bouw van een complex met 8.000 m² kmo-ruimte, 7.000 m² woningen, ongeveer 360 m² voorzieningen, wegen en een openbaar plein. De bouw van de ruimten voor kmo's en nevenfuncties, en de aanleg van de bijhorende private manoeuvreerruimte worden gefinancierd in het kader van de EFRO-programmering 2014-2020. Bijzonder aan NovaCity is de verticale functionele gemengdheid. NovaCity is immers een gemengd project waarin woningen bovenop economische activiteiten komen.  Voor de gekozen promotor bestaat de uitdaging erin om op een harmonieuze manier de verticale functionele gemengdheid gestalte te geven.

  Het project kadert in een masterplan voor het noordelijke en het zuidelijke deel van de site NovaCity. In dit masterplan werden de grote principes van het programma en de ruimtelijke indeling bepaald. Het werd ook gedeeltelijk in een verkavelingsvergunning gegoten.
 15. Takeda


  Sint-Jans-Molenbeek
  Verwerving van de site citydev.brussels verwierf de Takeda-site op de Steenweg op Gent in Sint-Jans-Molenbeek in juli 2016. Op de grond van 20.000 m² komt een gemengd project met ruimten voor productieactiviteiten en een nieuwe school. Kernpartner in deze operatie is de Federatie Wallonië-Brussel, die zo kan voorzien in het tekort aan middelbare scholen in het noordwesten van Brussel. Bovendien laat de aankoop citydev.brussels toe om haar herkavelingsbeleid voort te zetten. De site Huis der Bakkersbazen, die al eigendom is van citydev.brussels, grenst immers aan de Takeda-site.

  Op de site, die in sterk gemengd gebied ligt, staan momenteel de kantoren en productieruimten van Takeda, een wereldleider in de farmasector. Toen Takeda aankondigde dat het de site zou verlaten, vreesde citydev.brussels dat de leegstand in vastgoed voor de dienstensector in de gedecentraliseerde wijken van Brussel nog zou verergeren en er een nieuw stadsletsel zou ontstaan.

  De teams van citydev.brussels waren er erg snel bij om voor deze site een andere bestemming te bedenken: ze zagen er meteen het grote potentieel van in, zowel qua oppervlakte als wat betreft de uitmuntende bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

  citydev.brussels kan heel wat eigen financiële middelen vrijmaken en is het gewend samen te werken met alle openbare operatoren van de verschillende beleidsniveaus. De instelling werkte voor de site een visie uit waarbij die een gemengde bestemming krijgt. Zo wil citydev.brussels voorzien in de belangrijkste noden van de bevolking en van het Brusselse economische weefsel, zodat die kunnen samengaan en elkaar zelfs kunnen aanvullen.
 16. Nautica


  Sint-Jans-Molenbeek
  Gunning van de opdracht Op 16 september 2016 gunde citydev.brussels de opdracht Nautica aan S.F. & Partners. Dit project geeft gehoor aan de derde reeks projectoproepen van citydev.brussels.
  Het omvat de bouw van 43 geconventioneerde appartementen en een handelsruimte. In totaal wordt iets meer dan 5.000 m² bewoonbare oppervlakte ontwikkeld. Daarbij komen nog 34 geconventioneerde parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor de handelsruimte. Binnenin het huizenblok worden ook 54 fietsstaanplaatsen en ondergronds nog eens 40 ingepland.

  De site van 1.196 m² bevindt zich in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) in de ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing (RVOHS). Ze bevindt zich ook in sterk gemengd gebied en in de perimeter van het wijkcontract Kleine Zenne. De wijk is geen onbekend terrein voor citydev.brussels: de instelling ontwikkelde hier al meerdere woonprojecten, zoals Materiaal en Terrassen aan de Sluis.

  Eens te meer zijn de resultaten van de projectoproep bemoedigend. Deze reeks projectoproepen bewijst, net als de vorige, dat de projectoproep een nuttig instrument is voor een vastgoedoperator als citydev.brussels.
  Project: Nautica
  Architecten: GS3.archi
 17. Nautilus


  Anderlecht
  Toepassing van stedenbouwkundige lasten In 2016 stelde citydev.brussels een methodologie op punt waarbij ze haar kandidaat-kopers woningen kan aanbieden die gebouwd worden via stedenbouwkundige lasten. Zo werden in het project Nautilus in Anderlecht 36 woningen verkocht onder de voorwaarden van citydev.brussels. De commercialiseringsfase van die woningen ging van start in september 2016.

  Nautilus is een vastgoedcomplex dat bestaat uit 3 afzonderlijke entiteiten. De toren van 16 verdiepingen die er wordt opgetrokken, zal een uitzonderlijk uitzicht op het kanaal en de stad bieden. De eigentijdse, geraffineerde architectuur is van de hand van AXENT Architects. In het project komen studio's en appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers. In totaal worden 197 appartementen, 240 parkeerplaatsen en 280 fietsstaanplaatsen gebouwd.

  Het project, dat echte gemengdheid ambieert, zal ook handelsruimten en een crèche bevatten. Bus, tram, metro en trein houden allemaal halt in de buurt.
  Project: Nautilus
  Architecten: AXENT Architects
 18. Tivoli GreenCity


  Laken
  Eerstesteenlegging Op 17 oktober 2016 startte citydev.brussels met de bouwwerken van het woongedeelte van duurzame wijk Tivoli GreenCity in Laken. Die nieuwe wijk op een boogscheut van het kanaal wordt een voorbeeld op het vlak van duurzame ontwikkeling, sociale en functionele gemengdheid en integratie in een dichte, gemengde stadsomgeving.

  Op de voormalige industriesite van 4,5 ha, gelegen tussen de Molenbeeksestraat, de de Wautierstraat, de Tivolistraat, de Claessensstraat en de Lefèvrestraat, komen zo'n 400 woningen, nieuwe straten, twee crèches, winkels en een park van 20 are. citydev.brussels zal de 271 middelgrote woningen verkopen. De BGHM zal de 126 sociale woningen verwerven voor rekening van de Lakense Haard, die de woningen zal beheren. De bewoners van Tivoli GreenCity zullen gemoedelijke ruimten en tuinen binnenin de huizenblokken en collectieve wasplaatsen delen. Op elk gebouw komen er ook moestuinen en ontspanningsruimte.

  Een degelijk resources- en energiebeheer is een van de hoekstenen van het project. Alle gebouwen zijn passief en minstens 35 % van de woningen voldoet aan de nulenergiecriteria. Warmte-krachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen, grijswaterbehandeling en een stadsverwarmingsnet moeten de ecologische voetafdruk van de nieuwe wijk zo klein mogelijk houden.

  Bovendien hoort er bij het project een participatieproces in het kader van duurzame ontwikkeling. Er werden verschillende workshops georganiseerd om de huidige buurtbewoners en de toekomstige bewoners van Tivoli GreenCity te betrekken bij de ontwikkeling van het project. Tijdens die workshops konden de deelnemers de balans opmaken van de lopende vastgoedprojecten in de wijk, de mobiliteitsproblemen in de wijk aankaarten, de inplanting van de toekomstige wegen simuleren en kregen ze een initiatie in duurzaam energiegebruik.

  Voor de realisatie van loten 1 tot en met 4 en 7 en 8 werd een promotieopdracht gegund aan de tijdelijke vereniging Parbam. Loten 5 en 6 zijn bestemd voor pilootprojecten rond groepswonen en Community Land Trust.
  Project: Tivoli GreenCity
  Architecten: ADRIANA* *Vereniging bestaande uit vier architectenbureaus (CEREAU bvba, ATELIER 55 bvba, ATLANTE bvba, YY ARCHITECTURE bvba) en een landschapsarchitect (EOLE bvba)
 19. CityGate III


  Anderlecht
  Verwerving van de Leonidas-site In oktober 2016 kocht citydev.brussels de voormalige Leonidas-site op de hoek van de Kommenstraat en de Prévinairestraat in Anderlecht. De site van 10.500 m² ligt in sterk gemengd gebied. De instelling wil er CityGate III verwezenlijken, een voorbeeldproject op het vlak van functionele gemengdheid en stedelijke integratie.

  CityGate III, een van de drie projecten van het CityGate-programma, beoogt de constructie en de inrichting van 12.000 m² woningen, 500 m² voorzieningen en een openbaar park van 2.500 m² dat de voetgangersverbindingen in de Kuregemwijk zal versterken.

  Aangezien het project zich in de rand van de perimeter van het Kanaalplan bevindt, heeft citydev.brussels het advies van het team van de bouwmeester gevraagd. Op de zitting van de kwaliteitskamer op 18 maart 2016 werden de algemene principes van het toekomstige project bepaald.
 20. Moranville II


  Jette
  Gunning van de opdracht Op 18 november 2016 wees citydev.brussels aannemer In Advance aan voor de bouw van project Moranville II in Jette. Dit nieuwe wooncomplex omvat 4 passiefwoningen waarvan 3 appartementen en een huis aangepast aan personen met beperkte mobiliteit.

  De woningen zijn uitstekend uitgerust: balansventilatie met warmterecuperatie, een groendak, driedubbele beglazing en regenwaterrecuperatie voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen en het onderhoud van de tuin.

  Moranville II, waarvan citydev.brussels de enige bouwheer is, vormt een aanvulling op het project Moranville I, een residentie met 29 woningen in de Carton de Wiartlaan in Jette. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd in maart 2015 en uitgereikt in juni 2016. De werf zou in maart 2017 van start moeten gaan.
  Project: Moranville II
  Architecten: YY Architecture 
 21. Vanderperren


  Ganshoren
  Verwerving van de site Op 5 december 2016 kocht citydev.brussels de Vanderperren-site in de Nestor Martinstraat in Ganshoren. De producent van mechanische onderdelen die op de site gevestigd is, zal er zijn activiteiten voortzetten. Zodra de koop rond was, heeft de exploitatievennootschap de site immers gehuurd via een erfpachtovereenkomst.
  De aankoop kadert in het herkavelingsbeleid van citydev.brussels. De Vanderperren-site, van 10.000 m², bevindt zich aan de ingang van de site Vallei van de Molenbeek, die eigendom is van de instelling. citydev.brussels is momenteel de site Vallei van de Molenbeek aan het aanleggen als industriepark.
 22. CityGate I


  Anderlecht
  Uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning (Kuborn) Op 6 december 2016 verkreeg citydev.brussels de stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van het huizenblok Kuborn van het project CityGate I. In dit huizenblok tussen de Tweestationsstraat, de Goederenstraat en de Dokter Kubornstraat komen op termijn 118 woningen, 444 m² handelsruimte en een gedeelde parking met 94 parkeerplaatsen. De werken starten in de zomer van 2017. Ter herinnering: CityGate I maakt deel uit van het grootschalige, door citydev.brussels ontwikkelde CityGate-project.
  Project: CityGate I
  Architecten: BURO II & Archi+I
 23. NovaCity


  Anderlecht
  Aanvraag van de verkavelingsvergunning De aanvraag tot verkavelingsvergunning die citydev.brussels op 6 december 2016 indiende bepaalt uit welke percelen het noordelijke deel van de site NovaCity bestaat. Op die percelen komen hoofdzakelijk geconventioneerde woningen, winkels en een crèche.

  De site NovaCity ligt in het zuiden van de gemeente Anderlecht. Het project beslaat een groot deel van het huizenblok gevormd door de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de Vogelenzangstraat. In het zuiden wordt de site begrensd door de spoorweg.

  Op de site komt een ambitieus project met verticale gemengdheid. Het stedenbouwkundige totaalprogramma plant een mix van functies: middelgrote woningen, studentenwoningen, ruimten voor productieactiviteiten, voorzieningen en handelszaken. Het project, dat voorbeeldig en innovatief wil zijn, wordt opgebouwd rond een nieuwe weg die de site doorkruist en een openbaar plein als stadsingang en aantrekkingspunt vanaf de Bergensesteenweg.
 24. Passer


  Anderlecht
  Uitreiking van de vergunning voor de wegen Het Passer-project in Anderlecht, waarvan de vergunning voor de wegen uitgereikt werd op 13 december 2016, omvat de bouw van zo'n 16.650 m² geconventioneerde koop- en huurwoningen en een crèche. Er komen ook een landschapsruimte en twee nieuwe openbare wegen, die worden overgedragen aan de gemeente Anderlecht.

  Passer wil sociale gemengdheid brengen en kwaliteitsvolle gebouwen in het stadsweefsel integreren. Immo BAM zal 68 koopwoningen voor citydev.brussels, 61 huurwoningen voor de BGHM en een crèche bouwen. Het project luidt het begin in van een nieuw soort samenwerking tussen citydev.brussels en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). De twee instellingen hebben namelijk besloten de krachten te bundelen om samen meer openbare gemengde woonprojecten te bouwen. Zo willen ze de demografische uitdaging in Brussel aangaan.

  Het project zal bovendien een nieuwe impuls geven aan de Passerstraat en de Heyvaertwijk. De grond die citydev.brussels voor het project aankocht, is namelijk een verlaten industriesite.
  Project: Passer
  Architecten: DDS & Partners - Atlante - Eole 
 25. M-Square


  Sint-Jans-Molenbeek
  Gunning van de opdracht (projectoproep) Naar aanleiding van haar projectoproep in februari 2016 gunde citydev.brussels een promotieopdracht voor de constructie van twee gebouwen aan Burco en Cœur de Ville. Daarin komen 45 geconventioneerde appartementen voor kopers van citydev.brussels.

  M-Square wordt opgetrokken in Sint-Jans-Molenbeek, op een stuk grond tussen de Mettewielaan en de Condorlaan. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau DDS & Partners. M-Square is een complex van zes sobere en elegante appartementsgebouwen in een verzorgd en aangelegd park. Op termijn komen er ongeveer 250 appartementen (32.000 m²), een seniorie en een crèche.

  De gemeente Sint-Jans-Molenbeek is verheugd over de samenwerking tussen citydev.brussels en de projectontwikkelaar. De samenwerking resulteert namelijk in een aanzienlijk aantal woningen met 2, 3 en 4 slaapkamers, en daar is in de gemeente vraag naar.

  citydev.brussels wordt gesterkt in de efficiëntie van de projectoproep door de bemoedigende resultaten van de vorige edities. De projectoproepen maken deel uit van de instrumenten die de instelling toelaten om de doelstellingen te bereiken die zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst met de gewestregering. citydev.brussels moet in Brussel immers maar liefst 1.000 nieuwe woningen realiseren tegen 2018.
  Project: M-Square
  Architecten: DDS & Partners Architects
 26. BridgeCity


  Brussel
  Akkoord voor de verwerving van de site In december 2016 ging de raad van bestuur akkoord met de verwerving van een industriegebouw in de Navezstraat in Brussel. Bedoeling is om op deze site, die de naam BridgeCity kreeg, een nieuw bedrijvencentrum van ongeveer 4.000 m² te ontwikkelen.

  Het stedenbouwkundig onderzoek dat citydev.brussels in het kader van een gedelegeerde opdracht voor de Stad Brussel uitvoerde, wees uit dat de Navez-site kan worden omgevormd tot een gemengde wijk. De verschillende operaties die al uitgevoerd werden in het kader van de opeenvolgende wijkcontracten in de rand van het richtschema, hebben een herwaardering van de wijk in gang gezet. De doelstelling is om het heroplevingsproces te versterken en om het reeds aanwezige stedelijke aanbod aan te vullen.

  De stedenbouwkundige opties van het richtschema beogen vier operaties. De eerste betreft de bouw van zo’n 50 geconventioneerde woningen en een handelsruimte, met een ondergrondse parking op twee niveaus. De tweede bestaat erin een industriegebouw te transformeren tot een gemengd complex met ruimten voor economische activiteiten. Op de verschillende verdiepingen van het gebouw komen een bedrijvencentrum, een fablab en ateliers. In de derde operatie wordt een gebouw met zo’n 40 sociale woningen en een handelsgelijkvloers van 350 m² opgetrokken. In de laatste operatie zal een complex met 20 woningen en een handelsgelijkvloers worden gebouwd door de privésector.

  Die stedenbouwkundige visie houdt logischerwijs een beheerste dichtheid en compactheid, en kwaliteitsvolle milieunormen in.

  Voor de toepassing van het richtschema dient een complexe herverkaveling van percelen te gebeuren. Daar zijn voornamelijk gemeentelijke en gewestelijke overheden bij betrokken. citydev.brussels is al meerdere maanden bezig met deze operatie.
 27. Vandergoten


  Laken
  Gunning van de opdracht citydev.brussels was zich meteen bewust van het potentieel van de site Vandergoten en verwierf in september 2015 het perceel van 2.805 m² om er geconventioneerde woningen te bouwen, met een mooie groene ruimte binnenin het huizenblok. Daarvoor organiseerde ze in november 2015 een promotieopdracht van werken. Op 16 december 2016 gunde de instelling die opdracht aan Eiffage Development.

  Het project Vandergoten omvat de constructie van een woongebouw met in totaal 56 geconventioneerde appartementen: 4 appartementen met een slaapkamer, 28 met twee slaapkamers, 22 met drie slaapkamers en 2 met vier slaapkamers. Op de ondergrondse verdieping komen 46 parkeerplaatsen, 158 fietsstaanplaatsen, de technische lokalen en de kelders.

  De site Vandergoten in de Emile Bockstaellaan in Laken is op meer dan een manier uitzonderlijk gelegen. In het demografisch GBP is ze niet enkel gelegen in gemengd gebied, maar ook in gebied van culturele, esthetische of historische waarde en van stadsverfraaiing. De site bevindt zich bovendien in het Stadsvernieuwingsgebied (SVG) in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en in de perimeter van het duurzame wijkcontract Bockstael 2013-2017. Dit wijkcontract omvat onder meer de bouw en renovatie van woningen voor gezinnen met een laag of middeninkomen.
  Project: Vandergoten
  Architecten: R²D² Architecture 
 28. CityGate I

  Anderlecht

  Uitreiking van de verkavelingsvergunning (Goederen)
  De verkavelingsvergunning voor de realisatie van 14.000 m² woningen, een multifunctioneel gebouw, een gemeentelijke crèche en kmo-ateliers wordt uitgereikt.
  Op 22 juni 2016 organiseerde citydev.brussels een oproep van kandidaturen voor de constructie van een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum van ongeveer 1.500 m² en van ongeveer 27 geconventioneerde woningen in het huizenblok Grondels van CityGate I.
  Het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum zou zowel een medisch centrum als een ONE-kantoor moeten omvatten. Het medische aspect van het project werd voorgesteld door Dokters van de Wereld, en wordt actief bijgestaan door de vzw Projet LAMA, de Fédération des Services Sociaux, de Fédération des Maisons Médicales en de Fédération Laïque des Centres de Planning Familial. De oprichting van dit geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum wil onder meer de gezondheidszorg in de Brussele probleemwijken verbeteren.
  Ter herinnering, CityGate I maakt deel uit van het ambitieuze, door citydev.brussels ontwikkelde CityGate-project.
  Project: CityGate I
  Architecten: BURO II & Archi+I
 1. citydev.brussels
  activiteitenverslag 2016
 2. 19/02/2016
  M-Square
  Sint-Jans-Molenbeek
  Toepassing van stedenbouwkundige lasten
 3. 25/03/2016
  Kmo-park Magellan
  Neder-Over-Heembeek
  Voorlopige oplevering van de werken
 4. 29/03/2016
  Lavoisier
  Sint-Jans-Molenbeek
  Organisatie van een dienstenopdracht voor BAT
 5. 30/03/2016
  Tivoli GreenCity
  Laken
  Uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning
 6. 02/04/2016
  Vandermaelen
  Sint-Jans-Molenbeek
  Start van de werken
 7. 26/04/2016
  Tivoli GreenCity
  Laken
  Inhuldiging van Greenbizz
 8. 29/04/2016
  Net Brussel
  Brussel
  Verwerving van een site van Net Brussel
 9. 29/04/2016
  Bicommunautair huis
  Brussel
  Verwerving van de rest van de gebouwen
 10. 27/05/2016
  Ekla
  Sint-Jans-Molenbeek
  Gunning van de opdracht
 11. 27/05/2016
  Newton
  Anderlecht
  Selectie van de kandidaten (zko-park)
 12. 22/06/2016
  CityGate I
  Anderlecht
  Oproep van kandidaturen
 13. 28/06/2016
  Tivoli GreenCity
  Laken
  Gunning van de beheersopdracht voor het fablab
 14. 30/06/2016
  NovaCity
  Anderlecht
  Organisatie van de promotieopdracht
 15. 15/07/2016
  Takeda
  Sint-Jans-Molenbeek
  Verwerving van de site
 16. 16/9/2016
  Nautica
  Sint-Jans-Molenbeek
  Gunning van de opdracht
 17. 01/10/2016
  Nautilus
  Anderlecht
  Toepassing van stedenbouwkundige lasten
 18. 17/10/2016
  Tivoli GreenCity
  Laken
  Eerstesteenlegging
 19. 26/10/2016
  CityGate III
  Anderlecht
  Verwerving van de Leonidas-site
 20. 18/11/2016
  Moranville II
  Jette
  Gunning van de opdracht
 21. 05/12/2016
  Vanderperren
  Ganshoren
  Verwerving van de site
 22. 06/12/2016
  CityGate I
  Anderlecht
  Uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning (Kuborn)
 23. 06/12/2016
  NovaCity
  Anderlecht
  Aanvraag van de verkavelingsvergunning
 24. 13/12/2016
  Passer
  Anderlecht
  Uitreiking van de vergunning voor de wegen
 25. 16/12/2016
  M-Square
  Sint-Jans-Molenbeek
  Gunning van de opdracht (projectoproep)
 26. 16/12/2016
  BridgeCity
  Brussel
  Akkoord voor de verwerving van de site
 27. 16/12/2016
  Vandergoten
  Laken
  Gunning van de opdracht
 28. 23/12/2016
  CityGate I
  Anderlecht
  Uitreiking van de verkavelingsvergunning (Goederen)

Interview met de administrateur-generaal

Administrateur-generaal
Benjamin Cadranel

Interview met de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder

Voorzitter
Denis Grimberghs
Afgevaardigd bestuurder
Julien Meganck