FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

CityGate I

Anderlecht
Project: CityGate I, Kuborn
Architecten: BURO II + ARCHI+I

Het CityGate-programma

In 2010 mandateerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering citydev.brussels om zich te buigen over het zuidwesten van de Kuregemwijk in Anderlecht en om, in het kader van het wijkcontract Kanaal-Zuid, een nieuwe dynamiek in deze wijk te brengen door er gemengde projecten te ontwikkelen. Zo is citydev.brussels geleidelijk eigenaar geworden van verschillende gronden vlak bij het Zuidstation en het kanaal, waarvan de oevers in ondernemingsgebied in de stedelijke omgeving (OGSO) liggen.
CityGate is een complex en grootschalig programma. citydev.brussels zal het gezicht van de wijk met een totale oppervlakte van meer dan 90.000 m² veranderen. CityGate bestaat uit drie projecten: CityGate I, CityGate II en CityGate III, die elk een eigen identiteit hebben.

CityGate I

CityGate I komt tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat in Anderlecht. Het is een grootse rehabilitatieoperatie die over drie huizenblokken is gespreid: Kuborn, Goederen en Grondels. citydev.brussels heeft die drie huizenblokken aangekocht in 2012.

Voor CityGate I is een uitgebreide stedenbouwkundige reflectie gevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Anderlecht, om in te spelen op de aanbevelingen van het wijkcontract Kanaal-Zuid. Die reflectie werd vervolgens vertaald in een masterplan en een aanvraag tot verkavelingsvergunning.

Concreet wil het masterplan deze verlaten industriesite vlak bij de dichtbevolkte Kuregemwijk nieuw leven inblazen. Het wil ook een brug slaan naar de omliggende wijken. De heraanleg van de openbare ruimte zal hierin een belangrijke rol spelen. Het masterplan wil ook samenhang brengen met de bestaande wijken doordat het inspeelt op de lokale nood aan woningen, aan economische activiteiten en aan voorzieningen. Zo wordt opnieuw stedenbouwkundige en sociale cohesie gecreëerd en zal CityGate I een scharnierfunctie vervullen tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten langs het kanaal.

Kuborn is het eerste huizenblok van CityGate I dat ontwikkeld zal worden. Er werd een promotieopdracht opgestart voor woningen en een winkel op de hoek van de Kubornstraat met de Tweestationsstraat. Die promotieopdracht is in april 2015 gegund aan tijdelijke vereniging B.K.P. (Belfius Immo-Kempenland-Pargesy). Het voorgestelde ontwerp telt zo’n 120 geconventioneerde woningen.

Goederen, het tweede huizenblok van CityGate I, ligt tussen de spoorweg en de Goederenstraat. Voor de realisatie van dit huizenblok moet eerst een verkavelingsvergunning worden verkregen. Die vergunning met een innovatief gemengdheidsconcept wil volgende bestemmingen verenigen: een honderdtal geconventioneerde woningen, een crèche, handelszaken, een grote polyvalente ruimte voor eventuele sportvoorzieningen en een multifunctioneel gebouw. In zo’n multifunctioneel gebouw wordt woongelegenheid samengebracht met andere functies. Het bestaat uit repetitieve ruimten die uiteenlopende soorten activiteiten kunnen huisvesten. De verdeling van de verschillende bestemmingen is procentueel vastgelegd in het masterplan en de verkavelingsvergunning.

In Grondels, het derde huizenblok, op de hoek van de Grondelsstraat met de Prévinairestraat, komen 4.400 m² geconventioneerde woningen en een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum van ongeveer 1.500 m². Het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum zou zowel een medisch centrum als een ONE-kantoor omvatten. Het medische aspect van het project werd voorgesteld door Dokters van de Wereld, en wordt actief bijgestaan door de vzw Projet LAMA, de Fédération des Services Sociaux (FdSS), de Fédération des Maisons Médicales en de Fédération Laïque des Centres de Planning Familial (FLCPF). De oprichting van het geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum moet onder meer de gezondheidszorg in de Brusselse probleemwijken verbeteren.