FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Interview

Denis Grimberghs
Voorzitter

Julien Meganck
Afgevaardigd bestuurder

Functionele gemengdheid in het vizier

2016 was voor citydev.brussels niet alleen een recordjaar op het vlak van vastgoedontwikkeling en commercialisering, het was ook het jaar van strategische innovatie en samenwerking met overheids- en privéinstellingen.

Strategische verwervingen

De wedersamenstelling van haar grondvoorraad, waaraan citydev.brussels al jaren werkt, schakelde in 2016 nog op. Om de verwervingen tot een goed einde te brengen, brengt een strategisch aankoopcomité alle drijvende krachten van de verschillende diensten transversaal samen. In 2016 leidde de wedersamenstelling van de grondvoorraad voor de ontwikkeling van omvangrijke projecten tot herverkavelingsoperaties, die strategisch belangrijk waren, maar ook duur.

Ambitieuze projecten

Dankzij het nieuwe aankoopbeleid kunnen diverse projecten gefaseerd ontwikkeld worden op sites CityGate I, II en III. In 2016 werd een promotieopdracht georganiseerd voor het huizenblok Kuborn (CityGate I) waarvan de grond reeds enkele jaren geleden werd gekocht. Tegelijk heeft citydev.brussels de ontwikkeling van andere huizenblokken (Goederen en Grondels) op de site op het programma gezet en de Leonidas-fabriek (CityGate III) verworven. Op die site wil ze een gemengd project met woningen en andere functies (economische activiteiten, groene ruimten, voorzieningen ...) optrekken. De omvang van de betrokken perimeter en de in de tijd gespreide verwezenlijking van projecten vinden heel wat navolging bij andere openbare en private actoren die ook in deze wijk investeren.

State-of-the-art gemengde projecten

Om haar beheersovereenkomst en ondernemingsplan na te komen, moet citydev.brussels voortaan functionele gemengdheid in haar projecten opnemen. In 2016 is dat begrip gemengdheid geëvolueerd: het gaat nu veel verder dan louter een mix van de twee historische functies, woongelegenheid en economische ontwikkeling. Ook belangrijke voorzieningen (crèches, medische centra, scholen ...) en openbare ruimten worden voortaan geïntegreerd. Gezien de omvang en de ingezette middelen behoren CityGate I, II en III tot die state-of-the-art gemengde projecten. De Takeda-site, die in 2016 verworven werd, past ook in die dynamiek. Deze voormalige opslagplaats van bijna 8.000 m² in Sint-Jans-Molenbeek wordt getransformeerd tot een site met een school van de Fédération Wallonie-Bruxelles en ateliers achteraan.

Tijdelijke bezetting van de sites

Om de omliggende wijken te verlevendigen gedurende de ontwikkeling van de projecten, werkt citydev.brussels nu met een nieuw concept: de tijdelijke bezetting van de sites. Hoe gaat dat in z’n werk? De sites die worden getransformeerd, kunnen tijdelijk worden gebruikt voor de organisatie van culturele, sociale of economische projecten. In 2016 gunde citydev.brussels een eerste overheidsopdracht aan een onderneming met sociaal oogmerk: bedoeling is dat die culturele activiteiten uitbouwt op een van de CityGate-sites die worden ontwikkeld. Andere bedrijven sloegen hun tenten op op de sites van citydev.brussels om een film in te blikken. Zo werd de nieuwe, zesdelige thrillerminiserie La Forêt, geregisseerd door Julius Berg, deels gedraaid in Kmo-park Newton. Het Tweebeek I-gebouw onthaalde vijf maanden lang het team van regisseur Michaël R. Roskam (bekend van onder meer Rundskop) voor de opnames van langspeelfilm Le Fidèle.

Verkoop in stijgende lijn, stedenbouwkundige lasten en Tivoli GreenCity

Wat de Stadsvernieuwing betreft, waren er in 2016 drie markante gebeurtenissen: de verkoop scheerde hoge toppen, het mechanisme van stedenbouwkundige lasten werd ontwikkeld en het startschot werd gegeven voor de bouw van de 400 woningen op Tivoli GreenCity. citydev.brussels is voor stedenbouwkundige lasten een van de belangrijkste gesprekspartners geworden van een steeds groter wordend aantal privéactoren. In dit kader heeft citydev.brussels ook een voorontwerp gemaakt voor de bouw van geconventioneerde woningen door toepassing van de stedenbouwkundige lasten die zijn opgelegd voor de bouw van een grote speciaalzaak. Met de bouw van bijna 400 passiefwoningen op de site Tivoli GreenCity toont citydev.brussels bovendien aan dat de ontwikkeling van sociale en geconventioneerde woningen exemplarisch kan zijn op het gebied van bouwkwaliteit en stadsinfrastructuur.

Specifieke diensten en gedeelde ruimten

Qua economische ontwikkeling valt in 2016 vooral een vraag naar tertiaire en kleinere industriële ruimten van 200 à 300 m² op. De snelle commercialisering van de kleine ateliers op de pas ingehuldigde Greenbizz-site bevestigt de trend. Om te voldoen aan de vraag, startte citydev.brussels met de bouw van een nieuw zko-park vlak bij Kmo-park Newton, herbekeek ze de grootte van de modules van Kmo-park Magellan en plande ze specifieke projecten zoals de fablabs. De bedrijvencentra hebben bovendien nieuwe formules voorgesteld waarbij verschillende ondernemingen hun activiteiten kunnen ontwikkelen in dezelfde gedeelde ruimte. Voor grotere ondernemingen heeft citydev.brussels voortgeijverd voor monofunctionele, bereikbare en perfect uitgeruste zones.

Samenwerking met andere overheidsinstellingen

Nog kenmerkend voor 2016 was de nauwere samenwerking met andere openbare operatoren, zoals de BGHM, de Haven van Brussel, Actiris, Leefmilieu Brussel, Bruxelles Formation ... Zo zullen dankzij een goede samenwerking met Leefmilieu Brussel op de voormalige Leonidas-site (CityGate III) weldra geconventioneerde woningen en kwaliteitsvolle openbare ruimten komen. Naast de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die vaak een beroep doet op citydev.brussels om haar instellingen te vestigen, komen ook veel gemeenten bij citydev.brussels aankloppen om hun grondreserves te valoriseren en hun vastgoed te transformeren.
Nog kenmerkend voor 2016 was de nauwere samenwerking met andere openbare operatoren, zoals de BGHM, de Haven van Brussel, Actiris, Leefmilieu Brussel, Bruxelles Formation ... Zo zullen dankzij een goede samenwerking met Leefmilieu Brussel op de voormalige Leonidas-site (CityGate III) weldra geconventioneerde woningen en kwaliteitsvolle openbare ruimten komen. Naast de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die vaak een beroep doet op citydev.brussels om haar instellingen te vestigen, komen ook veel gemeenten bij citydev.brussels aankloppen om hun grondreserves te valoriseren en hun vastgoed te transformeren.