FR NL
citydev.brussels activiteitenverslag 2016

Interview

Benjamin Cadranel
administrateur-generaal

Een bijzonder leerrijk jaar

Een bijzonder leerrijk jaar

In 2016 heeft citydev.brussels heel wat nieuwe promotieopdrachten georganiseerd, belangrijke infrastructuur ingehuldigd, een recordhoeveelheid vastgoed aan de man gebracht en grootschalige werken gestart. citydev.brussels gaf ook concreet vorm aan de opdrachten uit haar beheersovereenkomst en ondernemingsplan.

Incentives

citydev.brussels bereikte een principeakkoord met de RSZ en Actiris. Zo kan de instelling voortaan geanonimiseerde gegevens raadplegen over de Brusselaars die werken in de bedrijven op haar sites. Die gegevens zullen de basis vormen voor incentives aan ondernemingen die de Brusselse werkgelegenheid bevorderen.

KPI’s en monitoring

citydev.brussels definieerde de KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) en de nodige monitoring om de verschillende opdrachten uit haar ondernemingsplan objectief te beoordelen. Een van de doelstellingen van de beheersovereenkomst is 25 % functionele gemengdheid in de projecten die de instelling ontwikkelt. In 2016 zijn de quota ruimschoots gehaald: er werden gemengde projecten (woningen en economische ruimten) ontwikkeld en aanvullende functies (voorzieningen en openbare ruimten) opgenomen in de projecten.

Transversale aanpak

De quota voor functionele gemengdheid wisten we heel wat vlotter te halen dankzij het nieuw strategisch aankoopcomité. De aankoop van de Takeda-site in Sint-Jans-Molenbeek en het uitdenken van de mogelijke ontwikkeling ervan illustreren die nieuwe dynamiek ten voeten uit. Zonder het doorzicht van ons intern strategisch aankoopcomité zou een gemengd project met een school en ondernemingen op die site moeilijk denkbaar geweest zijn.

Voorbeeldprojecten

Andere mijlpalen in 2016 waren de inhuldiging van Greenbizz en de start van de bouw en de verkoop van de 400 passiefwoningen van Tivoli GreenCity. Deze toekomstige duurzame wijk speelt in op de drie grote uitdagingen van het Brussels gewest: een nieuwe impuls geven aan het economisch weefsel via duurzame structuren die voldoen aan de veranderende behoeften, de inwoners kwaliteitsvolle, betaalbare woningen aanbieden en de verschillende functies en faciliteiten van de stad op dezelfde plek samenbrengen.

Masterclasses

De interuniversitaire leerstoel (ULB, VUB en Université Saint-Louis) die we samen met het Brussels Studies Institute (BSI) oprichtten, heeft zijn drie academische doelstellingen met glans verwezenlijkt: de ontwikkeling van de stad bevorderen door de drijvende krachten van morgen warm te maken voor functionele gemengdheid, een expertisenetwerk opbouwen en de activiteiten van citydev.brussels in de kijker zetten. De masterclasses van de leerstoel konden uit zowel professionele als academische hoek op veel bijval rekenen.

Audit van het Rekenhof

In 2015 en 2016 voerde het Rekenhof een audit uit van het humanresourcesmanagement in citydev.brussels. Het auditverslag wees op een aantal structurele afwijkingen ten opzichte van de verplichtingen van het openbaar ambt. In alle sereniteit en transparantie heeft de raad van bestuur - die citydev.brussels aantrekkelijk wil houden voor gegeerde talenten - zich gebogen over de structurele antwoorden die op dit verslag moeten worden gegeven. De audit hoeft niet tot een polemiek te leiden. Integendeel, hij moet de directie en de bestuursorganen helpen bij een volledig, kritisch onderzoek van het humanresourcesbeleid dat in een openbare structuur als de onze moet worden gevoerd.
De interuniversitaire leerstoel (ULB, VUB en Université Saint-Louis) die we samen met het Brussels Studies Institute (BSI) oprichtten, heeft zijn drie academische doelstellingen met glans verwezenlijkt: de ontwikkeling van de stad bevorderen door de drijvende krachten van morgen warm te maken voor functionele gemengdheid, een expertisenetwerk opbouwen en de activiteiten van citydev.brussels in de kijker zetten. De masterclasses van de leerstoel konden uit zowel professionele als academische hoek op veel bijval rekenen.
Benjamin Cadranel